Ogłoszenie

Closeup of hands separating plastic bottles

Gminny Zakład Usług Komunalnych w Urszulinie Sp. z o. o. informuje, że w każdą sobotę od dnia 21 maja do dnia 27 sierpnia 2022 r będzie świadczyć dodatkową nieodpłatną usługę przyjmowania odpadów zielonych do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który znajduje się w Urszulinie przy ul. Szkolnej 17.

Przyjmowane będą tylko odpady zielone pochodzące od właścicieli
nieruchomości letniskowych.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Urszulinie będzie otwarty w każdą sobotę miesiąca w godzinach od 900 do 1200

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Góra