OGŁOSZENIE O DRUGIM PRZETARGU USTNYM (LICYTACJI) NA SPRZEDAŻ MASZYN i POJAZDÓW

31913

Gminny Zakład Usług Komunalnych w Urszulinie, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Szkolna 17, 22-234 Urszulin, reprezentowany przez:

  1. Mariusz Kowalewski – Prezes Zarządu ogłasza drugi przetarg ustny (licytację) na sprzedaż zbędnych maszyn i pojazdów, będących własnością GZUK w Urszulinie Sp. z o. o.

Tabela nr 1.    Maszyny i pojazdy przeznaczone do sprzedaży

L. p.  Nazwa maszyny Rok produkcji Cena wywoławcza brutto Wysokość postąpienia Stan techniczny Wadium
1. Ciągnik  C-360 Perkins 1986         10 000,00 100,00 Sprawny, przegląd tech.  OC.  Bez akumulatora 1 000,00
2. Koparko-spycharka  „Białoruś” 1987           6 500,00 100,00 Sprawna, liczna korozja, wycieki oleju hydraulicznego 650,00
3. Przyczepa cysterna do paliwa ———              360,00 50,00 Bez podwozia, znaczne zużycie, liczna korozja 50,00
4. Kopaczka rolnicza  KEP 2a ———           1 700,00 50,00 Sprawna, niewielkie ubytki powłoki lakier. 170,00
5. Prasa zwijająca Sipma Z-279 1994         10 000,00 100,00 Sprawna niewielkie zużycie powłoki lakier. 1000,00
6. Kultywator ———              650,00 50,00 Sprawna, korozja powierzchowna 100,00
7. Pług PZ 148    1-skib łąkowy 1967              550,00 50,00 Sprawny, korozja powierzchowna 60,00
8. Pług PZ 525    5- skibowy ———              700,00 50,00 Sprawny, korozja powierzchowna 100,00
9. Pług PZ 330    3-skib Grudziądz ———              300,00 50,00 Sprawny, korozja powierzchowna 50,00
10. Pług do odśnieżania Zetor 912 ———              750,00 50,00 Sprawny, korozja powierzchowna 100,00
11. Kosiarka rotacyjna – niesprawna ———             950,00 50,00 Rozłożona na elementy, kompletna 100,00
12. Łyżka do koparki NOBAS ———           1 600,00 50,00 Sprawna, korozja powierzchowna 150,00
13. Brona zębata 5 polowa składana ———          1 500,00 50,00 Sprawna, niewielka korozja powierzchowna 150,00
14. Polonez Caro samochód osobowy 1994          1 000,00 50,00 Sprawny, przegląd tech.  OC.  Bez akumulatora 100,00
  1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne.
  2. Przetarg odbędzie się w dniu 05 maja 2020 r. o godz. 10.00 na terenie otwartym bazy biurowo-transportowej GZUK w Urszulinie, Szkolna 17, 22-234 Urszulin.
  3. Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości oraz oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem przetargu ustnego (licytacji) – załącznik nr 1.
  4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest również wniesienie wadium – wpłata na konto GZUK Bank Spółdzielczy w Cycowie

O/Urszulin nr 65 8191 1026  2001 0000 0475 0001, do godziny 9:00 dnia w którym następuje licytacja, przy czym liczy się termin faktycznego wpływu wadium na konto. Wybranemu oferentowi wadium zostanie zarachowane na poczet zakupionego sprzętu lub pojazdu, a pozostałym oferentom wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni na wskazane konto.

  1. Nabywca maszyny jest zobowiązany zapłacić za zakupioną maszynę najpóźniej następnego dnia od otrzymania faktury.
  2. Zakupione maszyny należy odebrać na własny koszt i swoim staraniem w terminie do 5 dni roboczych po podpisaniu umowy.
  3. Odpowiedzialność za zniszczenia powstałe wskutek niewłaściwie wykonywanych prac związanych z załadunkiem i transportem nabytych maszyn ponosi nabywca.
  1. Przeznaczony do sprzedaży sprzęt można oglądać w godz. od 9-tej do 12-tej po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym na terenie bazy biurowo- transportowej GZUK w Urszulinie, ul. Szkolna 17. Osoba do kontaktu: Wiesław Samojło Tel. 82 5713-066 lub 503-099-895.
  1. Gminny Zakład Usług Komunalnych w Urszulinie Sp z o. o. zastrzega sobie możliwość unieważnienia procedury przetargowej bez podawania przyczyny.

                                                                                                                                                                      Prezes Zarządu GZUK w Urszulinie 

Mariusz Kowalewski

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Góra