OGŁOSZENIE O DRUGIM PRZETARGU USTNYM (LICYTACJI) NA SPRZEDAŻ MASZYN i POJAZDÓW

31913

Gminny Zakład Usług Komunalnych w Urszulinie, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Szkolna 17, 22-234 Urszulin, reprezentowany przez:

  1. Mariusz Kowalewski – Prezes Zarządu ogłasza drugi przetarg ustny (licytację) na sprzedaż zbędnych maszyn i pojazdów, będących własnością GZUK w Urszulinie Sp. z o. o.

Tabela nr 1.    Maszyny i pojazdy przeznaczone do sprzedaży

L. p.  Nazwa maszyny Rok produkcji Cena wywoławcza brutto Wysokość postąpienia Stan techniczny Wadium
1. Ciągnik  C-360 Perkins 1986         10 000,00 100,00 Sprawny, przegląd tech.  OC.  Bez akumulatora 1 000,00
2. Koparko-spycharka  „Białoruś” 1987           6 500,00 100,00 Sprawna, liczna korozja, wycieki oleju hydraulicznego 650,00
3. Przyczepa cysterna do paliwa ———              360,00 50,00 Bez podwozia, znaczne zużycie, liczna korozja 50,00
4. Kopaczka rolnicza  KEP 2a ———           1 700,00 50,00 Sprawna, niewielkie ubytki powłoki lakier. 170,00
5. Prasa zwijająca Sipma Z-279 1994         10 000,00 100,00 Sprawna niewielkie zużycie powłoki lakier. 1000,00
6. Kultywator ———              650,00 50,00 Sprawna, korozja powierzchowna 100,00
7. Pług PZ 148    1-skib łąkowy 1967              550,00 50,00 Sprawny, korozja powierzchowna 60,00
8. Pług PZ 525    5- skibowy ———              700,00 50,00 Sprawny, korozja powierzchowna 100,00
9. Pług PZ 330    3-skib Grudziądz ———              300,00 50,00 Sprawny, korozja powierzchowna 50,00
10. Pług do odśnieżania Zetor 912 ———              750,00 50,00 Sprawny, korozja powierzchowna 100,00
11. Kosiarka rotacyjna – niesprawna ———             950,00 50,00 Rozłożona na elementy, kompletna 100,00
12. Łyżka do koparki NOBAS ———           1 600,00 50,00 Sprawna, korozja powierzchowna 150,00
13. Brona zębata 5 polowa składana ———          1 500,00 50,00 Sprawna, niewielka korozja powierzchowna 150,00
14. Polonez Caro samochód osobowy 1994          1 000,00 50,00 Sprawny, przegląd tech.  OC.  Bez akumulatora 100,00
  1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne.
  2. Przetarg odbędzie się w dniu 05 maja 2020 r. o godz. 10.00 na terenie otwartym bazy biurowo-transportowej GZUK w Urszulinie, Szkolna 17, 22-234 Urszulin.
  3. Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości oraz oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem przetargu ustnego (licytacji) – załącznik nr 1.
  4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest również wniesienie wadium – wpłata na konto GZUK Bank Spółdzielczy w Cycowie

O/Urszulin nr 65 8191 1026  2001 0000 0475 0001, do godziny 9:00 dnia w którym następuje licytacja, przy czym liczy się termin faktycznego wpływu wadium na konto. Wybranemu oferentowi wadium zostanie zarachowane na poczet zakupionego sprzętu lub pojazdu, a pozostałym oferentom wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni na wskazane konto.

  1. Nabywca maszyny jest zobowiązany zapłacić za zakupioną maszynę najpóźniej następnego dnia od otrzymania faktury.
  2. Zakupione maszyny należy odebrać na własny koszt i swoim staraniem w terminie do 5 dni roboczych po podpisaniu umowy.
  3. Odpowiedzialność za zniszczenia powstałe wskutek niewłaściwie wykonywanych prac związanych z załadunkiem i transportem nabytych maszyn ponosi nabywca.
  1. Przeznaczony do sprzedaży sprzęt można oglądać w godz. od 9-tej do 12-tej po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym na terenie bazy biurowo- transportowej GZUK w Urszulinie, ul. Szkolna 17. Osoba do kontaktu: Wiesław Samojło Tel. 82 5713-066 lub 503-099-895.
  1. Gminny Zakład Usług Komunalnych w Urszulinie Sp z o. o. zastrzega sobie możliwość unieważnienia procedury przetargowej bez podawania przyczyny.

                                                                                                                                                                      Prezes Zarządu GZUK w Urszulinie 

Mariusz Kowalewski

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

O G Ł O S Z E N I E

Uprzejmie informuję, że teren bazy GZUK w Urszulinie przy ul. Szkolnej 17, w dniu 24 grudnia 2020 r. będzie zamknięty.

Dzień 24 grudnia 2020 r. jest dniem wolnym od pracy odbieranym za dzień 26 grudnia 2020 r.

Od dnia 28 grudnia 2020 r. zostaną podjęte normalne czynności pracownicze.

 

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU
GZUK Urszulin
Mariusz Kowalewski