Zagospodarowanie terenu przy obiekcie Filii bibliotecznej „Książnica Pana Jana”

Inwestycja w wytycznie

Zagospodarowanie terenu przy obiekcie Filii bibliotecznej „Książnica Pana Jana” i remiza OSP w Wytycznie. Wykonano nowe ścieżki spacerowe, ogrodzenie, zadaszenie, pergole i ławeczki a także nasadzenia nowych roślin.
W przyszłym roku nastąpią kolejne prace montażu placu zabaw, monitoringu i oświetlenia terenu.
Prowadzone prace były jednym z zadań projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa obiektów bibliotek na potrzeby multimedialnych ekspozycji dotyczących dziedzictwa kulturowego Polesia” w ramach Regionalnego Programu Województwa Lubelskiego. Inwestycja o wartości ok. 140 000,00 zł dofinansowana w 85% z UE.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Góra