Zagospodarowanie terenu przy obiekcie Filii bibliotecznej „Książnica Pana Jana”

Inwestycja w wytycznie

Zagospodarowanie terenu przy obiekcie Filii bibliotecznej „Książnica Pana Jana” i remiza OSP w Wytycznie. Wykonano nowe ścieżki spacerowe, ogrodzenie, zadaszenie, pergole i ławeczki a także nasadzenia nowych roślin.
W przyszłym roku nastąpią kolejne prace montażu placu zabaw, monitoringu i oświetlenia terenu.
Prowadzone prace były jednym z zadań projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa obiektów bibliotek na potrzeby multimedialnych ekspozycji dotyczących dziedzictwa kulturowego Polesia” w ramach Regionalnego Programu Województwa Lubelskiego. Inwestycja o wartości ok. 140 000,00 zł dofinansowana w 85% z UE.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

O G Ł O S Z E N I E

Uprzejmie informuję, że teren bazy GZUK w Urszulinie przy ul. Szkolnej 17, w dniu 24 grudnia 2020 r. będzie zamknięty.

Dzień 24 grudnia 2020 r. jest dniem wolnym od pracy odbieranym za dzień 26 grudnia 2020 r.

Od dnia 28 grudnia 2020 r. zostaną podjęte normalne czynności pracownicze.

 

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU
GZUK Urszulin
Mariusz Kowalewski