Zakres usług

Przyłączenia do wodociągu, kanalizacji

Aby uzyskać warunki przyłączenia należy złożyć w Siedzibie Spółki wniosek (druk w załączniku) wraz z aktem notarialnym i mapką geodezyjną działki z naniesionym wodociągiem, kanalizacją.

Nasza firma wykonuje prace przyłączeniowe na atrakcyjnych warunkach.

  • indywidualna wycena,
  • rzetelne wykonanie,
  • elastyczne terminy,
  • najwyższa jakość

Kompletne przyłącze wymaga przeprowadzenia odbioru, sprawdzenia czy zostało wykonane zgodnie z wymaganymi warunkami i podpisania umowy na dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków.

Wywóz nieczystości stałych

Oferujemy wywóz nieczystości stałych wyspecjalizowanym samochodem.

Odbiór nieczystości stałych odbywa się wg harmonogramu.

Asenizacja

Opróżniamy zbiorniki bezodpływowe. Telefonicznie można zamówić pojazd asenizacyjny o pojemności 5 000 l.

Dodatkowe usługi

Świadczymy dodatkowo usługi rolne oraz transportowe.

Góra