Komunikat SANEPID o braku przydatności wody do spożycia, warunkowej przydatności wody do spożycia, oraz punktach czerpalnych wody

Sprawdzanie czystości wody

OGÓLNODOSTĘPNE PUNKTY CZERPANIA WODY:

ANDRZEJÓW – HYDRANT ZA PIERWSZYM SKRZYŻOWANIEM OD STRONY URSZULINA

ANDRZEJÓW – HYDRANT K/ŚWIETLICY

WERESZCZYN – HYDRANT K/ŚWIETLICY

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Góra