Ogłoszenie – Sprzedaż kompletu stalowych wrót garażowych

31913

Urszulin, dnia 14.08.2023 r.

OGŁOSZENIE

Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Urszulinie, ul. Szkolna 17,

oferuje do sprzedaży:

 

  1. Oferta obejmuje sprzedaż:

– komplet stalowych wrót garażowych (dwa skrzydła garażowe) o wymiarach:

   195cm x 411cm;

– komplet stalowych wrót garażowych (dwa skrzydła garażowe) o wymiarach:

   200cm x 411cm   

Stalowe skrzydła-wrota są ocieplone, bardzo solidne, ciężkie mogą być zamontowane w budynkach garażowych, gospodarczych lub w wiatach.

Skrzydła-wrota pochodzą z rozbiórki garaży. Stan techniczny skrzydeł garażowych jest dobry, z widocznymi śladami użytkowania. Mogą być bez większego przygotowania zamontowane do budynku.

Oferowane do sprzedaży skrzydła, ich stan techniczny można obejrzeć i ocenić w miejscu składowania w Urszulinie przy ul. Szkolnej 17 – baza GZUK w każdy dzień roboczy w godzinach 8.00-14.00 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (tel. 82 5713-066, 511-150-175) lub e-mail: gzuk3@op.pl.

Informacji w sprawie sprzedaży w/w płyt udziela w godz. 7.30-15.30 pracownik GZUK w Urszulinie –  Mariusz Kowalewski. 

Oferty należy składać  w kopercie w siedzibie GZUK Urszulin, ul. Szkolna 17, w terminie do 31.08.2023 r.

Na kopercie należy umieścić napis: „Oferta na zakup stalowych wrót garażowych” w terminie do dnia 31.08.2023 r. do godz. 15.00 

Kupujący składając ofertę zobowiązuje się w przypadku gdy jego oferta wygra:

– dokonać  wpłaty  zaoferowanej  kwoty  na  konto  bądź  do  kasy  Gminnego  Zakładu  Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Urszulinie w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników sprzedaży;

– w terminie 7 dni od daty wpłaty należności Kupujący jest zobowiązany zabrać zakupione skrzydła z terenu bazy GZUK w Urszulinie.

Prezes Zarządu

Mariusz Kowalewski

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Góra