OGŁOSZENIE – sprzedaż kilkudziesięciu sztuk płyt betonowych typu „JOMB”

jomb

Urszulin, dnia 13.07.2023 r.

OGŁOSZENIE

Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Urszulinie, ul. Szkolna 17

oferuje do sprzedaży:

 1. Oferta obejmuje sprzedaż kilkudziesięciu sztuk płyt betonowych typu „JOMB”
 2. Płyty przeznaczone do sprzedaży znajdują się w m. Wincencin 17, działka nr 63. (za budynkiem świetlicy wiejskiej).
 3. Płyty pochodzą z rozbiórki nawierzchni drogi.
 4. Pod względem stanu technicznego poszczególne płyty różnią się stopniem zużycia i ilością uszkodzeń, w tej partii znajdują się płyty praktycznie bez widocznych śladów zużycia jak też egzemplarze uszkodzone: popękane, z odsłoniętym zbrojeniem, ubytki betonu, wykruszone, a także gruz betonowy i pręty z częściowo i całkowicie skorodowanych płyt.
 5. Złożona przez Kupującego oferta musi obejmować wszystkie oferowane do sprzedaży płyty oraz pozostałości po nich.
 6. Kupujący składając ofertę zobowiązuje się w przypadku gdy jego oferta wygra:
 • dokonać wpłaty zaoferowanej kwoty na konto bądź do kasy Gminnego Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Urszulinie w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników sprzedaży
 • w terminie 14 dni od daty wpłaty należności Kupujący jest zobowiązany zabrać wszystkie płyty z terenu działki nr 63 w m. Wincencin (Kupujący jest zobowiązany zabrać wszystkie płyty (także uszkodzone oraz pozostałości – gruz i zbrojenia po uszkodzonych płytach) oraz uprzątnąć miejsce gdzie były składowane (wyrównać teren, wysiać trawę)
 1. Oferowane do sprzedaży płyty, miejsce ich składowania i ich stan techniczny można ocenić w każdy dzień roboczy w godzinach 8.00-14.00 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (tel. 82 5713-066  lub 511-150-175) lub e-mail: gzuk3@op.pl.
 2. Informacji w sprawie sprzedaży w/w płyt udziela w godz. 7.30-15.30 pracownik GZUK w Urszulinie   Mariusz Kowalewski
 3. Oferty należy składać w  zaklejonych kopertach w siedzibie GZUK Urszulin.

Na kopercie należy umieścić  napis : „Oferta na zakup płyt JOMB – Wincencin” w terminie do dnia 21.07.2023 r. do godz. 15.00

Prezes Zarządu

Mariusz Kowalewski

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Góra