Nowe stawki za dostarczanie wody oraz odprowadzanie ścieków.

436017-PEA2QA-991

Gminny Zakład Usług Komunalnych w Urszulinie Sp. z o.o.o informuje, że zgodnie z art. 24 pkt. 8 Ustawy z dnia 7.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747, z późn. zm.) od dnia 1 maja 2015 roku obowiązują nowe stawki za dostarczanie wody oraz odprowadzanie ścieków i wynoszą odpowiednio:

 1. Woda
  1 m3 wody – cena 2,39 zł (netto)
  Opłata abonamentowa dla gospodarstw domowych – cena 2,96 zł (netto) miesięcznie
  Opłata abonamentowa dla lokali – cena 1,85 zł (netto) miesięcznie
 2. Ścieki
  1 m3 ścieków – cena 4,62 zł (netto)
  Opłata abonamentowa dla gospodarstw domowych – cena 5,28 zł (netto) miesięcznie
  Opłata abonamentowa dla lokali – cena 2,04 zł (netto) miesięcznie
  Opłata abonamentowa dla odbiorców rozliczanych ryczałtowo – cena 3,58 zł (netto) miesięcznie

Do powyższych cen doliczany jest należny podatek VAT (8%)

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Góra