Ogłoszenie – Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Urszulin obowiązujące od dnia 1 maja 2015 r. do dnia 30 kwietnia 2016 r.

Taryfa

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Góra