Kategoria: Inwestycje

Inwestycje

Budowa sieci sieci wod-kan Grabniak, Andrzejów, Zabrodzie

Gminny Zakład Usług Komunalnych w Urszulinie rozpoczął 3 letni projekt inwestycyjnypolegający na budowie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. Inwestycja obejmuje budowęsieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zabrodzie, Urszulin i Andrzejów oraz budowęsieci wodociągowej w części miejscowości Andrzejów i Grabniak.W ramach inwestycji zostanie

Read More »
Góra